Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen Soet&Co.  en de klant.

 1.2 Soet&Co. heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 1.3 Elke klant verklaart, zonder voorbehoud, door het plaatsen van een bestelling akkoord te gaan met de voorwaarden.

 2. Prijzen

 2.1 De op de website genoemde prijzen van Soet&Co., zijn in euro´s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 2.2 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven doorlooptijd.

 2.3 Soet&Co. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet- en of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten ontleend worden.

3. Betaling

 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De betaling geschiedt via IDeal of vooraf overmaken op bankrekeningnummer IBAN: NL20ABNA0563406852 BIC: ABNANL2A t.n.v. Soet&Co. te Goes o.v.v. het bestelnummer. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Soet&Co..  Na betaling ontvangt u een bevestiging wanneer de bestelling wordt verzonden.

3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na besteldatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) dagen na besteldatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Soet&Co. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten te annuleren.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Soet&Co..

3.7 Er is een mogelijkheid de artikelen af te halen, dit in overleg met Soet&Co..

3.8 Enkele producten kunnen alleen worden afgehaald, dit staat bij desbetreffende product omschreven. Mochten deze producten in overeenstemming met Soet&Co. toch worden verzonden, dan worden de geldende tarieven voor verzending of vervoer in rekening gebracht.

4. Levering

 4.1 Soet&Co. streeft ernaar om bestellingen binnen 7 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te versturen.

 4.2 Indien een levering vertraging oploopt of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden bijvoorbeeld vanwege het uit voorraad zijn van artikelen, zal de klant hierover bericht worden. De klant heeft in dit geval het recht om de resterende bestelling telefonisch of per e-mail te annuleren.

 4.3 Soet&Co. heeft een uiterlijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling niet binnen deze termijn heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.

 4.4 Soet&Co. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant onjuist opgegeven leveringsadres.

5. Bestelling annuleren

 5.1 De klant heeft de mogelijkheid een bestelling te annuleren indien dit binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling geschiedt en mits de bestelling nog niet is verstuurd. Annuleren kan telefonisch of per e-mail.

 5.2 Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling geannuleerd worden.

6. Retourneren

 6.1 Wanneer een artikel niet aan de verwachting voldoet, kan de klant dit artikel retourneren.

 6.2 De verzendkosten voor de retourzending komen voor eigen rekening van de klant.

 6.3 De klant heeft uiterlijk tot 7 dagen na ontvangst van de bestelling de mogelijkheid om de bestelling geheel of gedeeltelijk te retourneren. Na afloop van dit termijn kan de koop niet meer ontbonden worden.

 6.4 De retourgoederen dienen in originele staat en verpakking en ongebruikt te zijn.

 6.5 Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet door Soet&Co. aangenomen, ongeacht de reden van retour zenden.

 6.6 Bij retourneren (bij ontbinding van de koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 7 dagen aan de klant overgemaakt worden. Dit is na ontvangst van het te retourneren goed.

7. Aansprakelijkheid

 7.1 Soet&Co. garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden.  Doordat de producten handgemaakt zijn, kunnen de maten afwijken van de standaard die is aangegeven bij het product.

 7.2 Soet&Co. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Soet&Co. verkochte artikelen.

 7.3 De klant heeft tot 1 maand na levering garantie op de aangekochte artikelen. Voor retourzending in dit geval, dient de klant het aankoopbewijs wat Soet&Co.met de levering heeft meegestuurd, met het gebrekkige artikel mee te zenden Soet&Co. zal de klant een vervangend artikel, indien beschikbaar, opsturen en hiervoor de verzendkosten voor haar rekening nemen. 

 7.4 Genoemde garantie geldt niet wanneer gebreken zijn ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer er door de klant of derden wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht.

een webwinkel beginnen, kijk op www.een-webwinkel.nl
Soet en Co. © 2017